VERSUS

BAHAN AKTIF : Klorfenapir 250 gr/l
Insektisida racun kontak, perut dan pernafasan berwarna kuning kecoklatan berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan Spodoptera Litura pada tanaman.
WAKTU :
Saat populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai anjuran setempat.
PERINGATAN BAHAYA :
Dapat menyebabkan keracunan melalaui mulut, kulit dan pernafasan serta berbahaya terhadap hewan peliharaan, ternak, ikan dan binatang buruan.
 
PETUNJUK KEAMANAN :
  • Jangan  makan, minum atau merokok waktu bekerja menggunakan insektisida ini.
  • Pakailah sarung tangan waktu membuka wadah, memindahkan dan pakailah topeng muka, baju lengan panjang serta celana panjang pada waktu melakukan penyemprotan.
  • Cucilah dengan sabun semua alat dan pakaian pelindung setelah digunakan.
  • Jangan mengotori air, kolam atau pengairan dengan insektisida ini ataupun bekas wadahnya.
  • Simpanlah dengan tutup rapat dan tersimpan ditempat sejuk, terkunci dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan api.
  • Rusaklah wadah bekasnya dan tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 m dalam tanah dan ditempat yang jauh dari sumber air.